HEJ honlap/homepage

HEJ honlap/homepage
Váltás angolra


A publikálás feltételei

 • A folyóirat csak olyan szerzők cikkeit publikálja, akik a publikálás feltételeit elfogadják. Cikk benyújtása a folyóirathoz közlésre egyben a publikálás feltételeinek elfogadását is jelenti.
 • A folyóirat eredeti, máshol meg nem jelentetett cikket fogad el közlésre. A folyóiratban megjelentetett cikket máshol is publikálhatja a szerző, azzal, hogy az új publikációban feltünteti, hogy az másodközlés és az eredeti publikálás az HEJ-ben történt.
 • A folyóirat angol és német nyelven írt cikkeket jelentet meg.
 • A folyóirat a LaTeX szövegszedő rendszer felhasználásával, az artcile stílusban készült cikkek, illetve a Microsoft Word for Windows 6.0 program felhasználásával készült cikkek megjelentetését vállalja.
 • Kérjük, hogy minden cikk tartalmazzon absztraktot.
 • Kérjük, hogy a LaTeX-ben írt cikk forrásfájlja csak a standard LaTeX parancsokat és környezeteket használja. A bemenő fájl formátumáról egy külön kiadványban részletesen szólunk.
 • A Word for Windows programmal készített cikkek esetén kérjük, hogy a cikkek tagolását fejezet, alfejezet bontásban végezzék, a Times New Roman betűtípust használják, a fejezetek címéhez 14 pontos, az alfejezetek címéhez 12 pontos, a normál szöveghez 10 pontos, az absztrakthoz 8 pontos betűméretben.
 • A megjelentetni szándékozott cikket
  e-mail-en,

  kizárólag a Technikai Szerkesztő Bizottság e-mail címére:


  kell elküldeni. Ennek a levélnek kötött a formátuma. A levél szövege a következőket tartalmazza:
  • a szerző nevét,
  • a szerző e-mail címét,
  • azt, hogy a szerző melyik szekcióba szánja a cikket.
  Ehhez a levélhez attachmentként kell csatolni
  • a cikk LaTeX vagy Word for Windows forrásfájlját,
  • a cikkben szereplő képeket postscript vagy gif formátumban,
  • a cikk HTML változatában elhelyezni szándékozott animációkat MPEG formátumban.
  A levelet olyan levelezőprogrammal kérjük elküldeni, amely ismeri a MIME szabványt. (Ilyen például a pine levelezőprogram.)
 • A publikálni szándékozott cikkhez a szerző olyan mellékleteket is csatolhat amelyeket a cikk publikált változatában nem kíván szerepeltetni. Például más nyelvű változat, programkód, stb. Ezek a mellékletek csak letölthető formában fognak szerepelni a cikk mellett. Ezek tartalmáért a folyóirat semmilyen felelőséget nem vállal, és nem számítanak az elfogadott cikk fejezetének vagy függelékének.
 • A folyóirat a közlésre el nem fogadott cikkeket nem őrzi meg és nem küldi vissza.

A publikálási eljárás menete LaTeX-ben írt cikk esetén

A beérkezett cikk LaTeX forrásfájlját a Technikai Szerkesztő Bizottság a LaTeX szövegszedő programmal lefordítja. Ha a fordítási kisérlet nem sikerül a cikket a Technikai Szerkesztő Bizottság visszaküldi a szerzőnek. Ha a fordítás sikeres a forrásfájlt a LaTeX2HTML programmal HTML formátumra konvertálja és azt elhelyezi egy olyan könyvtárba ahol csak a szerző, az aktuális szerkesztő bizottság tagjai és az általuk felkért lektorok tekinthetik meg. Erről értesíti a szekció Szerkesztő Bizottságát, amely a cikk ideiglenes változatának megtekintése alapján felkér két lektort a cikk elbírálására. A lektorok az ideiglenes változat alapján végzik munkájukat. A bírálatukat a Technikai Szerkesztő Bizottsághoz juttatják el e-mail-en.

Ha mindkét lektor a cikk változtatás nélküli elfogadását javasolja a Technikai Szerkesztő Bizottság a cikk ideiglenes változatát átteszi a szekció Elfogadott cikkek rovatába és erről értesíti a szerzőt. A cikk ekkortól számít hivatalosan is publikáltnak.

Ha mindkét lektor közlésre javasolja a cikket, de az egyik vagy mindkettő változtatásokkat is javasol, akkor a változtatási javaslatait elküldi a Technikai Szerkesztő Bizottsághoz, amely azt továbbítja a szerzőhöz. Ha a szerző elfogadja a változtatási javaslatokat, akkor azokat elvégezve az újabb verziót ismételten elküldi a Technikai Szerkesztő Bizottsághoz, amely a módosított cikket elhelyezi az Elfogadott cikkek rovatba. Ha a szerző valamelyik változtatási javaslatot nem tudja elfogadni, akkor erről értesíti a Technikai Szerkesztő Bizottságot és ezzel a közlési folyamat megszakad.

Ha az egyik lektor nem javasolja a cikket közlésre, de a másik valtoztatás nélkül vagy változtatásokkal közlésre javasolja, akkor a szekció szerkesztő bizottsága harmadik lektort kér fel bírálatra. Ha a harmadik lektor sem javasolja a közlést, akkor a folyóirat nem publikálja a cikket. Ha a harmadik lektor változtatás nélkül vagy változtatásokkal közlésre javasolja a cikket a további eljárás azonos az előző bekezdésekben leírtal.

Ha az eredetileg felkért két lektor egyike sem javasolja a közlést a folyóirat nem publikálja a cikket.

A publikálási eljárás menete Word for Windows-ban írt cikk esetén

A Word for Windows felhasználásával készült cikkek esetén a publikálási eljárás az értelemszerű változásokat kivéve a fentivel azonos.


A közlésre elfogadott cikkeket a folyóirat az elfogadás évében és a rákövetkező naptári évben szerepleteti a szekció honlapján. Ezután a cikkeket archiválja, vagyis a cikkeket szekciónként és évfolyamonként csoportosítva postscript és HTML formátumban tömörítve tárolja, ezek a fájlok szabadon letölthetők. Az újság vállalja, hogy az archivált évfolyamokból külön kérésre, megfelelő díjazás ellenében, nyomtatott változatot, vagy CD-t készít.